Barangay Profile

       

SIBACAN

Gawaan ng Bangka na naging Pamayanan

 

          Tulad ng maraming barangay sa Balanga, ang Sibacan ay nagsimula bilang isang Sityo lamang.  Ang Poblacion at ang Puerto Rivas ay kapwa umangkin na sakop nila ang Sibacan noong araw.


            Ang mga taga-Poblacion ay ginagamit noon ang Sibacan bilang pook-pasyalan dahil ito’y dating look na bahagi ng Manila Bay.  Ang katubigan noon ay humahangga sa bukana ng Doña Francisca.  Ang Sibacan noon ay siyang ginamit na gawaan ng mga bangka na gamit sa pamalakaya.


            Ang mga kahoy at mga baul na pinuputol noong araw mula sa gubat ng Bani, Dangkol at Guitol ay ipinaaanod sa Cataning River o sa Talisay River, bago dinadala sa Sibakan kung saan ito pinuputol, sinisibak at kinikinis para gamiting materyales sa paggawa ng bangka.  Ang salitang “Sibakan” ay kasingkahulugan noon ng “tablerya”.


            Ngunit sa pag-usad ng panahon, ang look ng Sibakan ay bumabaw hanggang naging kalupaan.  Tuloy, ang industriya ng paggawa ng bangka ay nalipat sa Puerto Rivas.  Ngunit hindi na nawala ang katawagang “Sibakan” sa dating puwesto nito.


            Ang dating look ng Sibakan ay unti-unting naging pamayanan bagama’t ang mga residente dito ay nanatiling kakaunti dahil madalas itong lumubog lalo na kung malaki ang tubig sa dagat.  Ang kalakhan ng Sibacan ay unang ginawang mga palaisdaan.  Noon lang dekada sisenta ginawa itong isang pamayanan.  Di nagtagal ay naitatag ito bilang isang barangay.


            Malinaw na hindi napaghandaan ang pagiging isang barangay ng Sibacan.  Dahil sa kaliitan ng lugar ay hindi gaanong naiayos ang mga palaisdaan.  At karamihan sa mga residente dito ay pawang namamasukan lang sa iba’t-ibang establisyemento sa Balanga at sa ibang lugar.TALAAN NG MGA NAGING PINUNO NG BARANGAY1. FELOMINO G. VILLANUEVA  --------------------------  1910    -

2.ALEJO PARDILLO ------------------------------------------- 1930    -    1936

3. MIGUEL MARTINEZ  ---------------------------------------  1936    -    1940

4.LAURIANO CABRERA  ------------------------------------ 
1940    -    1944

5.ANTONIO LEANO   ------------------------------------------  
1945    -    1956

6. APOLINAR ROSETE  --------------------------------------  
1956    -    1960

7. BERNARDO DE JESUS -----------------------------------  1960    -    1964    

8. REYNALDO LEANO -----------------------------------------  1964    -    1968

9. JESUS DIMLA  ------------------------------------------------- 
1968    -    1969

10. ARTEMIO DE JESUS  --------------------------------------  1969    -    2002

11. RAFAEL DE JESUS  ----------------------------------------  2002    -    2013

12. DANTE LEANO  -----------------------------------------------  2013    -   PRESENT

HEALTH, NUTRITION, SHELTER, WATER&SANITATION STATUS IN SIBACAN
   
 
 
 
   
 
 
 

         CBMS STATISTICS SIMULATOR        Province:                  BATAAN, III - CENTRAL LUZON
        CBMS Core Indicators, Barangay      City/Municipality:    CITY OF BALANGA
        The 13+1 dimensions of poverty        Barangay:                 SIBACAN
   Indicator
         Households            _________________________
                     l
   Magnitude l Proportion                          l                                            l
                                                  Population
____________________________________________________________________
                               Magnitude           l            Proportion
_________________________________ l__________________________________
            Total   l   Male   l  Female     l  Total   l   Male   l     Female
                                                           l
                      l                                                           l

 DEMOGRAPHY

Population     358      1629 806 823 100 49.5 50.5
Average household size     5       
Children 0-5 years old     158     44.1 221 111  110 13.6  13.8   13.4
Children 6-12 years old     153     42.7 214 119   95 13.1 14.8   11.5
Members 13-16 years old     92     25.7 120  60   60 7.3   7.4    7.3
Members 6-16 years old    189     52.8 334179  155 20.5 22.2 18.8
Members 10 years old and above     358     100 1299 640 659 79.7 79.4 80.1
Members of the labor force     275     76.8   413 298 115 25.4 37 14

 Health and Nutrition
children 0-5 year old who died 00
women who died due to pregnancy related-causes 0 0 0   0  
 malnourished children 0-5 year  1 0.6 1 1 0 0.5 0.9 0

 Housing
households living in makeshift housing 0 0 0 0 0 0 0 0
households who are squatters 4 1.1 17 6 11 1 0.7 1.3

 Water and Sanitation
households without access to safe water 1 0.3 3 1 2 0.2 0.1 0.2
households without access to sanitary toilet facility 1.1 17 6 11 1 0.7 1.3

 Basic Education
children 6-12 years old not attending elementary 23 15 24 12 12 11.2 10.1 12.6
children 13-16 years old not attending high school 34 37 36 19 17 30 31.7 28.3
children 6-16 years old not attending school 28 14.8 32 19 13 9.6 10.6 8.4

 Income and Livelihood
households with income below poverty threshold 62 17.3 342 178 164 21 22.1 19.9
households with income below food threshold 30 8.4 169 89 80 10.4 11 9.7
households experienced food shortage 0 0 0 0 0 0 0 0
Unemployed members of the labor force 34 12.4 38 28 10 9.2 9.4 8.7

 Peace and Order
 Victims of Crime 0 0 0 0 0 0 0 0


Source: CBMS Survey 2011

2013 PROJECTED POPULATION IN BRGY. SIBACAN


 AGE BOTH SEX % MALE FEMALE
 TOTAL 1841 100% 911 930
 Under 1 45 2.44% 20 25
 1-4 164 8.91% 85 79
 5-9 164 8.91% 83 81
 10-14 191 10.73% 106 85
 15-19 185 10.05% 104 81
 20-24 179 9.72% 96 83
 25-29 176 9.56% 78 98
 30-34 121 6.57% 55 66
 35-39 123 6.68% 53 70
 40-44 105 5.70% 47 58
 45-49 88 4.78% 41 47
 50-54 104 5.65% 52 52
 55-59 72 3.91% 34 38
 60-64 43 2.34% 22 21
 65-69 33 1.79% 13 20
 70-74 23 1.25% 10 13
 75-79 12 0.65% 8 4
 80-84 8 0.43% 3 5
TOURIST SPOT / ANYTHING SPECIAL IN THE BARANGAY
*** EVA LINDA***                                                           Actress

***BIRD SANCTUARY******                                         
At the opening of WAWA (Sibacan River)

LAND AREA  (IN SQ.METERS):                                  1,582,071


POPULATION:                                                               2, 232    (MALE = 1,142)    (FEMALE=1,090)

HOUSEHOLD                                                              
    586

ANNUAL BUDGET:                                                      

IRA:

MAJOR PRODUCTS:                                                  Sea Foods, Assorted

INFRASTRUCTURE FACILITIES:                              None

POWER SUPPLY:                                                        Penelco

WATER SUPPLY:                                                        Balanga Water District

DISTANCE FROM CITY HALL (KMS.)                     1.53