Natatanging Ama 2009

Maituturing ko ring mapalad angĀ  aming Natatanging Ama ng Barangay Sibacan, Bagaman at siya ay di nakatapos ng mataas na pinag-aralan. Ito ay dahilang sa kabila ng kahirapan, naroon sa kanyang kalooban ang pagnanais na mapagtapos niya ng pag-aaral ang kanyang limang anak. Ginawa niya ang lahat, pinasok ang mga mabibigat na Gawain sa kagustuhang kumita upang matugunan ang mga pangangailangan ng pamilya. Katuwang ang asawang si Corazon, sinikap nilang mabigyan ng magandang buhay ang mga anak, subalit sadya yata ang kahirapan ay kaakibat ng kakapusan sa buhay. Gayunpaman, hindi siya nagsisisi sapagkat ang kanyang panuntunan sa buhay ay maging huwarang pamilya, malapit sa Diyos at mapagmahal sa kapwa.

Isinilang sa Sibacan noong ika 17 ng Disyembre, 1944, taglay ng aming Natatanging Ama ang tibay ng loob na handang sumalunga sa masalimuot na landas na maraming pagsubok sa buhay.

Amg aming Natatanging Ama ng Barangay Sibacan , G. CRISPIN DE LEON LAGUINDANUM.
Comments